Χρύσα Σουγιούλ

panos agrios

Χρύσα Σουγιούλ

Comments Closed 12 Views

  Σπούδασε σύγχρονη κεραμική τέχνη, ελεύθερο σχέδιο και ιστορία τέχνης, σχέδιο και ζωγραφική. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ιστορίας τέχνης του ιαπωνικού πολιτισμού και  πολιτικής στην ιστορία της τέχνης στα καλλιτεχνικά κινήματα του 20ού αιώνα, μαθήματα φωτογραφίας και σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας και μετάβασης από τη φωτογραφία στον κινηματογράφο.  

————————————————

Chryssa Sougioul

She studied contemporary ceramic art, freehand drawing and art history, drawing and painting. She has attended seminars on the art history of Japanese culture and politics on art history in the artistic movements of the 20th century, photography courses and seminars on artistic photography and transition from photography to cinematography.

————————————————

クリサ・ソユール

現代陶芸・自在画・美術史・作画・絵画を勉強。または、日本美術史・20世紀の芸術運動における政治学・写真と芸術写真・写真から映画への移行の講座を受講。

Share