Δήμος Βρατσάνος

panos agrios

Δήμος Βρατσάνος

Comments Closed 5 Views

Ο κύριος Βρατσάνος,  επίτιμος πρόεδρος του Ελληνοϊαπωνικού συνδέσμου, γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ξεναγών του ΕΟΤ και της Νομικής. Έχει διατελέσει διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων του ΕΟΤ, διευθυντής της διευθύνσεως τουρισμού του ΕΟΤ  Άπω Ανατολής και ΝΑ Ασίας και διευθυντής των φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Share