Κρυσταλλία Ιωαννίδου

panos agrios

Κρυσταλλία Ιωαννίδου

Comments Closed 8 Views

Η Κρυσταλλία Ιωαννίδου γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στη Σχολή Βακαλό στην Αθήνα και Ιστορία Τέχνης και Κοινωνιολογία στη Σορβόνη, στο Παρίσι. Είναι graphic designer. Με τη δημιουργική φωτογραφία ασχολείται συστηματικά από το 2015 και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας.

————————————————

Krystallia Ioannidou

Krystallia Ioannidou was born in Athens, studied at Vakalo Art & Design College in Athens and History of Art and Sociology at Sorbonne, in Paris. She is a graphic designer. She has been doing creative photography since 2015 and has participated in many group exhibitions.

————————————————

クリスタリア・イオアニドゥ

グラフィックデザイナー。アテネ生まれ。アテネヴァカロカレッジで勉強、パリ大学(ソルボンヌ)で美術史と社会学を勉強。2015年から創作写真に挑戦、多くのグループ展にも参加。

 

Share