Μάρα Παπαθανασίου & Παναγιώτα Πολυχρόνη-Giannino

panos agrios

Μάρα Παπαθανασίου & Παναγιώτα Πολυχρόνη-Giannino

Comments Closed 6 Views

Η Μάρα Παπαθανασίου είναι Ασκούσα το Σιάτσου, και Πιστοποιημένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου, και απόφοιτη της σχολής Natural Health Science στο Ζεν Σιάτσου. Το “Shiatsu World”, σύμπραξη με τηv Παναγιώτα Πολυχρόνη-Giannino, απαντάει στην ανάγκη  για Υποστήριξη όσων ασκούν το Σιάτσου καθώς και στη διάδοση του Σιάτσου στο ευρύ κοινό.

Share