Παναγιώτης Μπάμπαλης

panos agrios

Παναγιώτης Μπάμπαλης

Comments Closed 6 Views

O Παναγιώτης Μπάμπαλης  είναι εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών.

Κατέχει 8ο Dan  στην τέχνη του Sogo Ryu Ju Jitsu και 4ο Dan στην τέχνη του Shotokan Karate. Είναι αναγνωρισμένος από την Ευρωπαική Ακαδημία Αθλημάτων ETSIA EURETHICS. 

Στο Ιαπωνικό Φεστιβάλ θα παρουσιάει την τέχντη του JU JITSU στο σύγχρονο αστικό πεδίο για Αυτοπροστασία.

Share